Privacy Policy

Natuurretraites.nl, gevestigd aan Bark 46 9606RB Kropswolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://natuurretraites.nl

Bark 46
9606RB Kropswolde
tel. Nr. +31 615 0715 62

Persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurretraites.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natuurretraites.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling voor onze diensten
 • Het opstellen van een trainingscertificaat.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze diensten ten aanzien van trainingen en coaching te verzorgen (zie ook artikel 5 in onze Algemene Voorwaarden)

Geautomatiseerde besluitvorming

Natuurretraites.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurretraites.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natuurretraites.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Administratiegegevens

Gegevens:

 • Naam, adres,
 • telefoon, email

Bewaartermijn:

 • 7 jaar

Reden:

 • Verplichting door belastingdienst

Deelnemergegevens van training en coaching

Gegevens:

  • Naam, adres
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mail
  • Geboortedatum

Bewaartermijn:

 • 2 jaar

Reden:

 • Gegevens zijn binnen 2 jaar nog relevant in geval van een vervolgtraject training en coaching.

Marketinggegevens

Gegevens:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer

Bewaartermijn:

 • 5 jaar

Reden:

 • Ten behoeve van contact onderhouden na afloop van de trainingen. Je kan expliciet kiezen om je in- en uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Natuurretraites.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Natuurretraites.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met personen die als trainer/coach voor ons werken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, tevens dienen zij onze ethische code te ondertekenen (zie o.a. punt 14 in deze code)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Natuurretraites.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. INatuurretraites.nl maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Natuurretraites.nl zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant. Natuurretraites.nl maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen, maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Natuurretraites.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@natuurretraites.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Natuurretraites.nl wil je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De gegevens die de klant aan Natuurretraites.nl verstrekt, worden altijd in een beveiligde omgeving opgeslagen. Natuurretraites.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Natuurretraites.nl

Disclaimer

Natuurretraites.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Dankjewel voor het invullen van het evaluatieformulier

Hartelijke groet,
Johan en Helene

Dankjewel voor het invullen van het inschrijfformulier

Hartelijke groet,
Natuurretraites.nl

Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor onze webinar.
We sturen binnenkort de zoomlink naar je e-mail adres.

Hartelijke groet,
Natuurretraites.nl

natuurretraites logo

Aanmelden voor Nieuwsbrief Natuurretraites.nl

Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor deze natuur retraite.
We nemen snel contact met je op.

Hartelijke groet,
Natuurretraites.nl

Wat leuk dat je interesse hebt in onze retraites.
We hebben je bericht ontvangen en
zullen je op de hoogte houden.

Hartelijke groet,
Natuurretraites.nl

Wat leuk dat je interesse hebt in onze natuur retraites.
We hebben je bericht ontvangen en
zullen snel op je vraag reageren.

Hartelijke groet,
Natuurretraites.nl

natuurretraites logo

Contact opnemen